• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Stimate domnule director,


Prin prezenta formulez o cerere conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente:

Doresc ca informatiile solicitate sa-mi fie furnizate: *


Sunt dispus sa platesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate pe format hartie

Nota:  • campurile marcate cu steluta sunt obligatoriu de completat

  • timpul estimat de completare a formularului: 10 minute