• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 2

Stimate domnule director,


Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat la cererea

nu am primitinformatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege


Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public din, din urmatoarele considerente

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat