• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Prezentare cadru legislativ

 

        ♦ Dispozitii Primar

 • - Dispozitia 3139 privind imputernicirea politistilor locali din cadrul Politiei Locale Sector 2 – Serviciul Disciplina in Constructii de a constata contraventii cf. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarilesi completarile ulterioare, precum si de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 943 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Control Comercial de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 949 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Protectia Mediului de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 1390 privind imputernicirea politistilor locali din cadrul PLS2 Directia Ordine Publica, Circulatie Rutiera si Paza Obiective de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 946 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Biroul Evidenta Populatiei de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 2172 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Directia Control Serviciul Prevenire si Control Impotriva Incendiilor de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 1120 privind delegarea unor atributii ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti catre DG al Politiei Locale Sector 2, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 46, alin.3, din Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor
 • - Dispozitia 1461 privind modificarea Dispozitiei 1120 privind delegarea unor atributii ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti catre DG al Politiei Locale Sector 2
 • - Dispozitia 3509 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului pentru jocurile de artificii cu materiale explozive si articole pirotehnice de divertisment desfasurate pe raza administrativ – teritoriala a Sectorului 2 al Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 616 privind imputernicirea Directorului General al Politiei Locale Sector 2 de a aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d) e), f) si g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 

        ♦ Hotarari CL S2

 • - Hotararea 10 din 2011 privind reorganizarea Politiei Comunitare Sector 2 si pentru aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale Sector 2
 • - ROF al Politiei Locale Sector 2
 • - Hotararea 72 din 2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a Autorizatiei privind desfasurarea activitatilor prevazute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 34 din 2014 privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 68 din 2015 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 215 din 2018 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind autorizare agregate frigorifice si terase sezoniere
 • - Hotararea 32 din 2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

 

        ♦ Hotarari CGMB

 • - Hotararea 233 din 2000 privind interzicerea accesului si circulatiei de vehicule cu tractiune animala pe drumurile publice din Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 180 din 2017 privind instituirea unor obligatii si raspunderi ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a locuintelor si infrumusetarea acestora
 • - Hotararea 114 din 2004 privind interzicerea circulatiei vehiculelor in parcurile si gradinile publice din Municipiul Bucuresti
 • - Hotararea 118 din 2004 privind exercitarea activitatii de comercializare pe principalele retele stradale
 • - Hotararea 205 din 2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 176 din 2017 privind modificarea si completarea HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 304 din 2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 120 din 2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 181 din 2017 privind modificarea si completarea HCGMB 120/2010, anexa1, privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 121 din 2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizarii si igienizarii terenurilor virane in Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 266 din 2004 privind modificarea HCGMB nr.233/2000 referitoare la interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 134 din 2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in Municipiul Bucuresti
 • - Hotararea 214 din 2017 privind desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii in Municipiul Bucuresti si abrogarea HCGMB 200/2005 si HCGMB 259/2005
 • - Hotararea 59 din 2019 privind abrogarea HCGMB nr.592 din 2017 si modificarea HCGMB 118 din 2004 privind exercitarea activitatii de comercializare pe principalele retele stradale

 

        ♦ Hotarari Guvern

 • - HG 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale
 • - HG 843 din 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice
 • - HG 947 din 2000 (republicata) privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare
 • - HG 348 din 2004 (actualizata) privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
 • - HG 537 din 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 

        ♦ Ordonante Guvern

 • - OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • - OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • - OG 21 din 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

 

        ♦ Ordonante de urgenta Guvern

 

        ♦ Legi