ACȚIUNI DE ELIBERARE A DOMENIULUI PUBLIC

În cadrul acțiunilor de eliberare a domeniului public am procedat la desființarea unei construcției provizorii cu funcțiunea de comercializare presă-carte, construcție neîntreținută și închisă de multă vreme. Construcția era amplasată pe trotuar,  în dreptul imobilului din Șoseaua Colentina nr. 1, Sector 2.

În planul de acțiuni întreprinse în teren, am relocat și două chioșcuri, unul cu funcțiunea de comercializare presă-carte și unul cu funcțiunea de comercializare flori,  pentru a elibera accesul în pasajul pietonal subteran Obor.

 

                                                                                                                                                                                                                                        02.08.2023