Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

 

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU LEGEA 544/2001:

  • PETRESCU MARIA - ȘEF SERVICIU RELAȚII PUBLICE