INFORMARE

Vă informăm că tuturor solicitărilor de autorizare emise de Poliția Locală Sector 2 se vor aplica prevederile Ordonanței de urgență nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite.

ANUNȚ IMPORTANT


În vederea obținerii Autorizației de funcționare/vizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN:

- 561 - restaurante,
- 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 932 - Alte activități recreative și distractive pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
- Aviz de ocupare temporară a locului public în vederea amplasării de “terase sezoniere”
- Aviz de ocupare temporară a locului public privind amplasarea de “agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”

Dosarele se depun în perioada 02.12.2021 - 31.12.2021
TAXELE DE AUTORIZARE pentru anul 2022 s-au modificat astfel :

RO26TREZ70221160203XXXXX
BENEFICIAR DVBL SECTOR 2
CUI : 13811802
Pentru suprafețe mai mici de 500 mp- 3.386 lei
Pentru suprafețe mai mari de 500 mp- 4.514 lei
în conformitate cu HCGMB nr. 105/2021

PROGRAM DEPUNERE/RIDICARE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

LUNI-JOI 10:00-14:00

VINERI 10:00-12:00

INFORMARE
PENTRU CATEGORIILE DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI NEPREVĂZUTE DE HG 571/2016 SE VA ANEXA DECLARAȚIA
PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII, PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE
ŞI A DISPOZIŢIILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI CĂ NU PRIMEJDUIESC, PRIN DECIZIILE ŞI
FAPTELE LOR, VIAŢA, BUNURILE ŞI MEDIUL, PRECUM ȘI MENȚIONAREA SUPRAFEȚEI UTILIZATE,
ȘI 932 - ALTE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE, PE RAZA SECTORULUI 2.
ÎNSOȚITĂ DE NEGAȚIA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ.

AUTORIZĂRI