INFORMARE
Având în vedere situația generată de Coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), termenul de soluționare a dosarelor depuse de agenții economici în vederea obținerii/vizării Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561, 563 și 932 sau a Avizelor de ocupare a locului public se prelungește până la 45 zile de la data înregistrării ultimului document depus la dosarul de autorizare, conform prevederilor Art. 9 din ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 - privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor.
ANUNȚ IMPORTANT
VĂ INFORMĂM CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.02.2020, ÎN INTERVALUL ORAR 8.00– 16.00
DE LUNI PÂNĂ JOI ȘI 8.00-14.00 VINERI, SE POATE DEPUNE
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU EMITEREA SAU VIZAREA AUTORIZAȚIEI
PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE DE GRUPELE CAEN
561 - RESTAURANTE, 563 - BARURI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVIRE A BĂUTURILOR
ȘI 932 - ALTE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE, PE RAZA SECTORULUI 2.
INFORMARE
PENTRU CATEGORIILE DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI NEPREVĂZUTE DE HG 571/2016 SE VA ANEXA DECLARAȚIA
PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII, PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE
ŞI A DISPOZIŢIILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI CĂ NU PRIMEJDUIESC, PRIN DECIZIILE ŞI
FAPTELE LOR, VIAŢA, BUNURILE ŞI MEDIUL, PRECUM ȘI MENȚIONAREA SUPRAFEȚEI UTILIZATE,
ȘI 932 - ALTE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE, PE RAZA SECTORULUI 2.
ÎNSOȚITĂ DE NEGAȚIA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ.

Amplasare temporară agregate frigorifice și terase sezoniere pe domeniul public

VĂ ÎNȘTIINȚĂM, CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 07.05.2019, ÎN INTERVALUL ORAR 8.00– 16.00 DE LUNI PÂNĂ JOI ȘI 8.00-14.00 VINEREA, SE POATE DEPUNE DOCUMENTAȚIA NECESARĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII APROBĂRII PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI PENTRU AMPLASAREA DE „AGREGATE FRIGORIFICE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI DE COMERCIALIZARE BĂUTURI RĂCORITOARE, ÎNGHEȚATĂ, ALTE PRODUSE ALIMENTARE PREAMBALATE ȘI AUTOMATE DE CAFEA" PRECUM ȘI CU „TERASE SEZONIERE”, CONFORM NOII PROCEDURI.

Cerere agregate frigorifice
Cerere terase sezoniere