Transparență Decizională

 

4. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021

 

2. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind corupția, la nivelul Poliției Locale Sector 2

 

1. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind integritatea organizațională din cadrul Poliției Locale Sector 2

 


Tipărire