Viziunea

 

Poliția Locală Sector 2


își propune să devină un etalon al calității la nivelul polițiilor locale din România prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare a soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementate aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.